6542916691034112
Venezianico Nereide Amazzonite 天河石 亞馬遜石 鎢圈潛水錶 Tungsteno 45215AZLE 全球限量300枚 - Amazzonite 天河石(亦稱為亞馬遜石)係一種珍貴嘅藍綠色寶石 其靈感源自亞馬遜河同亞馬遜文明 喚起咗人們與自然和繁榮嘅聯繫 以及深深植根於阿茲特克人同瑪雅人等古代文化的信仰 佢哋認為亞馬遜石是神聖的 呢種寶石因其迷人嘅美感同有趣嘅歷史,而成為珠寶同藝術品嘅夢魘 製錶業中,就極為罕見 加工起 Product #: sometimeslab-Venezianico Nereide Amazzonite 天河石 亞馬遜石 鎢圈潛水錶 Tungsteno 45215AZLE 2024-09-21 Regular price: $HKD$10790.0 Available from: SometimesLabIn stock